۱۳۸۹ مرداد ۳۱, یکشنبه

نیمه پر یا نیمه خالی لیوان

دیشب گزارشی شبکه تهران ، یه زنی فلافل فروش نشان میداد که روی پای خودش ایستاده بود و به راحتی درآمدشو بدس میاورد . گویا شوهر نداشت و زیر پوشش کمیته امداد بود . تا اینجاش خوب بود .

ولی وقتی ازش پرسیدن یه خاطره بگو:  گفت آره ، پیش یکی از آشناها رفتم و ازش درخواست مقداری پول به صورت قرض نمودم بااینکه داشت ولی نداد . منم دلم شکست و از خدا خواستم که منو بلند کنه و محتاج کسی نشوم


حالا کاری به این ندارم  که دل شکسته بود ولی به نظرم این خانم می باسیت از اون آشنا تشکر میکرد که باعث شده به فکر خودش و درآمدش بیفته و آینده زندگی اش .  بنظرم آشنا کارخوبی کرده که گداپروری اش نکرد و گذاشت اون برروی پاش بایسته .

همه ی ما نقشی داریم توی این دنیا از جزییات گرفته تا کلی که قراره بهم یه درسی بدیم و کمک کنیم .مهم خود فرد هس که تاچقدر میتونه از این نشانه ها و علامت ها استفاده کنه تا راهشو پیدا کنه . فقط مهم نیت درونیتان خیر باشه همین .

هیچ نظری موجود نیست: