۱۳۸۸ مهر ۱۵, چهارشنبه

میگذرونیم ...

از بس زیاد کار دارم که نمیرسم بیام اینجارو سرو سامونی بدم!

فقط
.
.
.

هفته پیش ، هفته جهانی ناشنوایان بود. روزمان مبارک .