۱۳۸۸ بهمن ۴, یکشنبه

چه میشه گفت ؟

امروز در دفتر، همکاران بهم گفتن از بلندگو صدات کردن برو پایین فلانی کارت داره ! گفتم واه من که نمی شنوم چرا اینطوری صدا میکنه خودش بیاد بالا طبقه سوم .
خلاصه رفتم پیشش . جدا از برخورد عصبی ، بهم گفت سه بار صدات کردم چرا نیومدی پایین ! خونسرد گفتم مگه نمیدونی من نمیشنوم ! گفت خودت باید میومدی پایین .

فوری رفتم پیش مدیر و گفتم حرف خصوصی دارم با شما؛ تا دیگران برن بیرون . تا گفتم گفت مدل رفتارش اینطوره . بهش گفتم کاری ندارم رفتارش چطوره و چه مدلیه ؟ اصلن چرا باید به من توهین کنه و اینو  به شما گفتم تا برای معلمهای دیگه سوتفاهم پیش نیاد و تکرار نشه. ازم تشکر کرد و گفت حتمن بهش تذکر میدم .

خیلی بهم توهین کرد با این برخوردش تا حالا کسی بهم اینجور توهین نکرده بود اونم توی مدرسه ناشنوایان .اگه جای دیگه بود اینجوری ناراحت نمی شدم .

خدا رحم کرده این از شرکتیه و استخدام رسمی نیس اگه رسمی بود واویلا میشد .

.برای هرکاری و رسیدن به هرچیزی ظرفیت و لیاقت میخواد !

هیچ نظری موجود نیست: