۱۳۸۸ بهمن ۱, پنجشنبه

به روز شدن

-مامان ! نگاه کن این آقای جوون نظافت چی داره جارو میکنه حیاط بغلی، یه هندزفری گوششه و داره آهنگ گوش میده و قر میده !

* آره ،تازه اون کارگرمون که پله هارو تمیز میکنه دیگه دستکش بلند دستشه !

 خانوم خدمتکارمون در حال شنیدن گفتگومونه منفجر میشه  از خنده؛  میگه اوه، پس من خیلی عقب افتادم !
- آره دیگه برو خودتو آپدیت کن

هیچ نظری موجود نیست: