۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

نمی فهمم!

هیچی مثل این کلمه "نمی فهمم" برام از صد تا فحش بدتر نیس!
لطفا به جای اینکه به ما بگید "نمی فهمم" دقیق این جمله  بگید : دوباره بگو ببینم چی گفتی ؟.

هیچ نظری موجود نیست: