۱۳۸۹ تیر ۲۳, چهارشنبه

زبان تابستانی

تازگیها به این نتیجه رسیدم تابستونها رفتن به کلاس زبان یک تلاش مذبوحانه است! همان بهتر که سه ماه تعطیل باشی و برای خود زندگی کنی +کاراضافه .
برا اولین باره که هیچی از کلاس زبانم نفهمیدم خدا عاقبتمو بخیر کنه

هیچ نظری موجود نیست: