۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

این روزها حسشو ندارم بیام اینجا و بنویسم . نمی دونم چرا . انگار مثل خری تو گل گیر کرده باشم . !